fbpx

De 49ste fractie

De fractie bestaat dit jaar uit drie personen. Stuk voor stuk zetten zij zich in voor de belangen van de rechtenstudenten in de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid. De fractie is als volgt samengesteld:

1. Gjalt Joostema

2. Zahra Farshchi

3. Matthias Benjert

Contact met de fractie kan via:

bestuur@progressiefrechten.nl