De 45e fractie

De fractie bestaat dit jaar uit vier personen. Stuk voor stuk zetten zij zich in voor de belangen van de rechtstenstudenten in de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid. De fractie is als volgt samengesteld:

1. Hyfa Azeez

2. Frank Barneveld

3. Sanne van Rees

4. Hilde-Marije de Jong