Welkom bij Progressief Rechten

De oudste medezeggenschapsvereniging aan de faculteit rechtsgeleerdheid te Groningen

“Zoals ieder jaar zal ook het 46e bestuur van Progressief Rechten alles uitpakken om de vereniging onder de rechtenstudenten bekend te maken.””

Daniëlle Trippenzee

Vice – Voorzitter

Sanne van Rees

Voorzitter

“Progressief Rechten is een vereniging die er is voor de belangen van de rechtenstudenten en mede door de inzet van het voorgaande bestuur, heeft laten zien dat groeien als vereniging geen utopie is.”
“Vanuit mijn perspectief moet Progressief Rechten meer zichtbaar zijn voor de rechtenstudenten”

Stijn de Vries

Secretaris

Wouter Wieringa

Penningmeester
“Ik wil mij dit jaar focussen op de bekendheid van Progressief Rechten onder de studenten.”
De vereniging
Als oudste medezeggenschapsvereniging van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen – opgericht in 1974 – is Progressief Rechten geworteld in een stevige traditie van studentenmedezeggenschap, maar zoals onze naam al doet vermoeden zijn wij niet bang voor vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen.
Waar bestaan we uit?
Onze vereniging bestaat uit een enthousiaste groep studenten uit verschillende studiejaren en richtingen, wat zorgt voor veel contact met een brede en verscheidene achterban. Dit doen we door allerlei bijeenkomsten te organiseren, maar ook gebruik te maken van verschillende media, zoals onze website en Facebook, om te horen wat er onder rechtenstudenten leeft.
Wat is ons doel?
We willen de belangen van studenten binnen de faculteit behartigen op een open en constructieve manier. Het is immers erg belangrijk dat de stem van de rechtenstudent gehoord wordt en een grote invloed heeft op het faculteitsbeleid. Wij strijden hiervoor door onder andere zitting te nemen in verschillende facultaire commissies en de Faculteitsraad. In deze raad hebben we advies- of instemmingsrecht ten aanzien van verschillende onderwerpen en bovendien een informatie- en initiatiefrecht. Binnen deze kaders laten we het geluid van de rechtenstudent horen.
Wat kan jij betekenen?
Wil je zelf ook een actieve rol spelen in de dagelijkse gang van zaken en het beleid van de faculteit Rechtsgeleerdheid? Vanzelfsprekend ben je altijd welkom om onze vergadering op de maandagavond bij te wonen. Schroom daarnaast vooral niet contact met ons op te nemen met eventuele op- of aanmerkingen over het beleid van de faculteit.

Het bestuur

46

Word lid!

Vul hieronder je personalia in om lid te worden van Progressief Rechten. Bevestiging van je lidmaatschap ontvang je binnen twee werkdagen.
Gegevens

Office