Bestuur 2018 – 2019

V.l.n.r. : Iris de Jager, Stijn de Vries, Wouter Wieringa en Denise Meijering

Drie pijlers
w

Zichtbaarheid

Om de vereniging komend jaar naar een hoger niveau te tillen, zullen wij ons vooral gaan inzetten voor betere zichtbaarheid van de vereniging gedurende het studiejaar.

Verenigingsleven

Het verenigingsleven heeft een grote invloed op de sfeer binnen PR en bepaalt of de vereniging ook interessant is voor leden die niet actief zijn binnen de vereniging.

Faculteitsraad

De vertegenwoordiging van de rechtenstudenten binnen de faculteitsraad blijft de belangrijkste taak van Progressief Rechten. Met een sterke vertegenwoordiging kunnen wij onze progressieve idealen beter waarmaken.

Bestuur 44

Bestuur 43

Bestuur 42

Bestuur 41

Bestuur 40

Bestuur 39

Bestuur 38

Bestuur 37

Bestuur 36

Bestuur 35