fbpx

Bestuur 2021 – 2022

David Jan Meijer – voorzitter

Floris Vulto – penningmeester

Drie pijlers
Als nieuw bestuur mogen wij voortbouwen op het harde werken van Jop, Stephanie, Sanne, Willeke en Kayleigh. Wij zijn hen dankbaar voor het werk dat zij het afgelopen jaar hebben geleverd. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij als bestuur met een frisse start kunnen beginnen.
w

Zichtbaarheid

Om de vereniging komend jaar naar een hoger niveau te tillen, zullen wij ons vooral gaan inzetten voor betere zichtbaarheid van de vereniging gedurende het studiejaar.

Verenigingsleven

Het verenigingsleven heeft een grote invloed op de sfeer binnen PR en bepaalt of de vereniging ook interessant is voor leden die niet actief zijn binnen de vereniging.

Faculteitsraad

De vertegenwoordiging van de rechtenstudenten binnen de faculteitsraad blijft de belangrijkste taak van Progressief Rechten. Met een sterke vertegenwoordiging kunnen wij onze progressieve idealen beter waarmaken.

Bestuur 45

Bestuur 44

Bestuur 43

Bestuur 42

Bestuur 41

Bestuur 40

Bestuur 39

Bestuur 38

Bestuur 37

Bestuur 36

Bestuur 35