Welkom op de website van
Progressief Rechten Progressief Rechten

de oudste medezeggenschapsvereniging aan de faculteit Rechtsgeleerdheid te Groningen.

Word lid!

Leer ons kennen!

De Vereniging

Als oudste medezeggenschapsvereniging van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen – opgericht in 1974 – is Progressief Rechten geworteld in een stevige traditie van studentenmedezeggenschap, maar zoals onze naam al zegt zijn we niet bang voor vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen.

Onze vereniging bestaat uit een enthousiaste groep studenten uit verschillende studiejaren en richtingen, wat zorgt voor veel contact met een brede en verscheidene achterban. Dit doen we door allerlei bijeenkomsten te organiseren, maar ook gebruik te maken van verschillende media, zoals onze website en Facebook, om te horen wat er onder rechtenstudenten leeft.

We willen de belangen van studenten binnen de faculteit behartigen op een open en constructieve manier. Het is immers erg belangrijk dat de stem van de rechtenstudent gehoord wordt en een grote invloed heeft op het faculteitsbeleid. Wij strijden hiervoor door onder andere zitting te nemen in verschillende facultaire commissies en de Faculteitsraad. In deze raad hebben we advies- of instemmingsrecht ten aanzien van verschillende onderwerpen en bovendien een informatie- en initiatiefrecht. Binnen deze kaders laten we het geluid van de rechtenstudent horen.

Wil je zelf ook een actieve rol spelen in de dagelijkse gang van zaken en het beleid van de faculteit Rechtsgeleerdheid? Vanzelfsprekend ben je altijd welkom om onze vergadering op de maandagavond bij te wonen. Schroom daarnaast vooral niet contact met ons op te nemen met eventuele op- of aanmerkingen over het beleid van de faculteit.

Het bestuur

Het bestuur van Progressief Rechten bestaat uit vijf personen: de voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris intern en commissaris extern.


De activiteitencommissie

De activiteitencommissie is als volgt samengesteld

v.l.n.r.

Voorzitter
Kayleigh Mollema

Secretaris
Mihaela Prakova

Penningmeester
Rianne Dreijer

Comissaris Extern
Denise Mensonides

De campagnecommissie

De campagnecommissie bestaat dit jaar uit drie personen.

v.l.n.r.
Rozemarijn Marree
Hielke Onnink
Enisa Doko

Zij houden zich bezig met de promotie van Progressief Rechten voor de Faculteitsraad verkiezingen.


De 43e fractie

De fractie bestaat dit jaar uit vijf personen. Stuk voor stuk zetten zij zich in voor de belangen van de rechtstenstudenten in de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid.

De fractie is als volgt samengesteld:

1. Willeke van Leeuwen
2. Anouar Kadi
3. Wybrand van der Meulen
4. Mark van der Meijs
5. Rosalie van den Broek

LID WORDEN?


Word lid!