De commissies

Als oudste medezeggenschapsvereniging van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen – opgericht in 1974 – is Progressief Rechten geworteld in een stevige traditie van studentenmedezeggenschap, maar zoals onze naam al doet vermoeden zijn wij niet bang voor vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is belast met het organiseren van al onze activiteiten met uitzondering van het eerstejaars evenement en de buitenlandse reis. Dit betekent dat zij de maandelijkse borrels, de filmavonden en nieuw te bedenken activiteiten organiseren. De commissie zal bestaan uit minimaal drie personen.

Campagnecommissie

De campagnecommissie neemt de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de campagne en zichtbaarheidsacties. De commissie denkt mee over eventuele strategieën tijdens de campagne. Het verkiezingsprogramma blijft de verantwoordelijkheid van de kandidaatsfractie.

Eerstejaarscommissie

De eerstejaarscommissie zal meewerken aan het eerstejaars evenement en bij voorkeur meerdere evenementen organiseren om de betrokkenheid van de eerstejaars bij PR te vergroten. Daarbij valt te denken aan een pubquiz en kroegentocht. Promotie van PR onder eerstejaarsstudenten is voor de eerstejaarscommissie een belangrijke taak.

International Committee

De international committee zal onder meer zorg dragen voor het organiseren van één van de grootste activiteiten van het jaar, namelijk de buitenlandse reis. Daarnaast zullen zij een pubquiz voor de internationals verzorgen en zullen zij zelf met ideeën mogen komen voor activiteiten voor internationals of activiteiten die de integratie bevorderen tussen de nederlandse studenten en de internationals.

Mediacommissie

De mediacommissie zal bestaan uit twee personen die in samenwerking met de secretaris de website zullen onderhouden. Verder zullen zij zich bezig houden met de maandelijkse vlogs en blogs en zullen zij foto’s maken tijdens PR-activiteiten. Ook zal de commissaris intern plaatsnemen in de commissie om mee te beslissen over eventuele promotie op de site en de maandelijkse vlogs.