fbpx

De commissies

Als oudste medezeggenschapsvereniging van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen – opgericht in 1974 – is Progressief Rechten geworteld in een stevige traditie van studentenmedezeggenschap, maar zoals onze naam al doet vermoeden zijn wij niet bang voor vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen.

Campagnecommissie

De campagnecommissie neemt de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de campagne en zichtbaarheidsacties. De commissie denkt mee over eventuele strategieën tijdens de campagne. Het verkiezingsprogramma blijft de verantwoordelijkheid van de kandidaatsfractie.

Eerstejaarscommissie

De eerstejaarscommissie zal meewerken aan het eerstejaars evenement en bij voorkeur meerdere evenementen organiseren om de betrokkenheid van de eerstejaars bij PR te vergroten. Daarbij valt te denken aan een pubquiz en kroegentocht. Promotie van PR onder eerstejaarsstudenten is voor de eerstejaarscommissie een belangrijke taak.