Verkiezingsprogramma

1. Meer community vorming, minder anonimiteit

Goed voorbereid de arbeidsmarkt op is iets wat iedere student graag wil. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er vanuit de faculteit zorg voor wordt gedragen dat wij als studenten de kans krijgen om hier de juiste vaardigheden en connecties voor op te doen. Wij willen de faculteit stimuleren om hier meer aandacht aan te besteden. Daarom streven wij ernaar om de student zoveel mogelijk te betrekken bij netwerkmogelijkheden en om deze in direct contact te brengen met bedrijven. In samenwerking met de faculteit en de studieverenigingen zullen wij er zorg voor dragen dat de student zijn netwerk kan opbouwen en een eerste stap in de arbeidsmarkt kan zetten.

3. Studiestress voorkomen

De Rijksuniversiteit Groningen staat bekend om de hoge kwaliteit van onderwijs. Om dit niveau te kunnen behouden, rusten er aanzienlijke verwachtingen op de studenten. Om te kunnen voldoen aan deze verwachtingen, wordt er aan de ene kant het beste in studenten naar boven gehaald. Aan de andere kant gaat prestatiedruk gepaard met veel stress. Progressief Rechten wil de aandacht van de faculteit vestigen op het feit dat aanzienlijk veel studenten het druk hebben met studeren, werken om hun studie te betalen en extra curriculaire activiteiten, waarbij laagdrempelig contact met de juiste persoon ontbreekt. Deze studenten kunnen enorm geholpen worden als zij meer mentale bijstand van de Universiteit kunnen ontvangen. Daarom is Progressief Rechten van mening dat de rechtenfaculteit van de universiteit kan helpen om hier een betere balans tussen te vinden. Bijvoorbeeld door informatie over de omgang met symptomen van stress om zo de rechtenstudent te steunen en uitval te vermijden.

2. Ontwikkeling praktijk

Theoretische kennis is niet het enige dat je als student nodig hebt om een succesvol te worden. Praktische vaardigheden zijn uiterst belangrijk voor rechtenstudenten. Wij willen kijken naar de mogelijkheden om dergelijke soft skills te implementeren in het huidige onderwijs. Te denken valt aan onderhandelingsvaardigheden, het oefenen met assessments en extra curriculaire activiteiten die worden aangeboden door studieverenigingen. Door met enige regelmaat praktische vaardigheden in de studie op te nemen, worden studenten voorbereid op uitdagingen in de toekomst. Studieverenigingen organiseren veel activiteiten als pleitwedstrijden en bedrijfsbezoeken. De kwaliteit kan echter worden verbreed door hulp van onze faculteit. Als de studieverenigingen en de faculteit meer samen kunnen werken zal dit ten goede komen van alle rechtenstudenten.

4. Digitalisering en duurzaamheid

Digitalisering is een belangrijk en actueel onderwerp. De wereld digitaliseert ontzettend snel, waar de universiteit in mee zal moeten gaan. Op dit gebied is ruimte voor verbetering. Studiemateriaal moet makkelijk te vinden zijn in de digitale leeromgeving. Wij willen kijken naar de mogelijkheden voor meer digitale studieboeken, wat zal bijdragen aan de verduurzaming van de faculteit. De voorgeschreven boeken zijn duur, waar niet iedereen geld voor heeft. Dit resulteert in het aanschaffen van oude drukken, of alleen gebruik van samenvattingen. Als boeken online worden aangeboden wordt studenten de keuze gegeven om zelf een boek te kopen of de stof online raad teplegen. Zo kan iedereen van de meest recente informatie genieten. Daarnaast kunnen video’s vanmoeilijke onderwerpen in een vak worden opgenomen, om zo de student een handvat te geven.

5. Zicht houden op vakken met een laag slagingspercentage

In het bijzonder verdienen vakken met een laag slagingspercentage en een hoog klachtpercentage aandacht. Studenten zullen minder snel uit zichzelf naar de desbetreffende sectie stappen om

hierover te klagen. Progressief Rechten is hierom de schakel tussen studenten en docenten, wij spreken namens jou. We willen dit realiseren door onder andere een voorbespreking met dedocenten van de vakken te organiseren die worden ervaren als ‘lastig’. Daarnaast is deterugkoppeling naar studenten van belang. Studenten die een vakevaluatie hebben ingevuld moeten op de hoogte worden gehouden van de voortgang binnen een vak en wat er van de student wordt verwacht. Progressief Rechten zal zorg dragen voor duidelijke leerdoelen bij vakken met een laag slagingspercentage.

6. Videocolleges

Flexibel studeren is sinds jaar en dag een belangrijk speerpunt voor ons. Videocolleges geven de student de mogelijkheid om op een flexibele manier zelf te plannen. Dit is van belang met het oog op bijvoorbeeld het regelen van een stage of het verrichten van andere extra curriculaire activiteiten zoals een bestuursjaar naast het studeren. De praktijk vraagt deze persoonlijke ontwikkeling namelijk van ons. Het behoud van videocolleges stelt de student in staat om effectief en efficiënt te studeren en tevens kan de student zo op eigen tempo door het lesmateriaal gaan.

7. Meer mogelijkheden om verschillende bachelors en masters te combineren

Tot op heden is het alleen mogelijk om de Nederlands recht master te combineren met andere masters. Voor andere bachelors en masters, zoals de masters IT-recht en Nederlands recht master dien je als student twee verschillende scripties te schrijven. Daarnaast zijn de vakken lastig te combineren. Progressief Rechten wil zich inzetten om slechts één scriptie voor beide afstudeerrichtingen te schrijven. We willen kijken of tentamens van masterrichtingen die lastig te combineren zijn niet op dezelfde dag ingeroosterd worden. Op deze manier zullen beide masters wel goed te combineren zijn en zullen studenten zo min mogelijk vertraging oplopen.