Jop van Heijningen – Voorzitter
Dit jaar ben ik de voorzitter van het 44e bestuur van Progressief Rechten. Als voorzitter houd ik het overzicht en zie ik erop toe dat de doelstellingen binnen het verenigingsjaar behaald worden. Daarbij leid ik de bestuursvergaderingen, de ALV's en alle andere bijeenkomsten van de vereniging waarbij geen aangewezen leider is. Als bestuur zorgen we ervoor dat de dagelijkse gang van zaken voor de vereniging geregeld wordt en ondersteunen we de fractie bij haar werkzaamheden. Mede door het organiseren van leuke en interessante activiteiten ben ik ervan overtuigd dat wij er een mooi jaar van gaan maken.

Kayleigh Mollema – Secretaris
Het bestuursjaar betekent voor mij het tweede actieve jaar binnen PR. Na het afgelopen jaar voorzitter te zijn geweest van de activiteitencommissie, ga ik mij ook dit jaar opnieuw inzetten voor PR, ditmaal als secretaris van het 44e bestuur. Mijn taken binnen het bestuur zijn onder andere het bijhouden van het ledenbestand, het notuleren tijdens de vergaderingen en het verzorgen van de e-mails. Ik kijk er erg naar uit om mij, samen met mijn mede-bestuursleden, in te zetten voor PR!

Jenja Altunian – Penningmeester
Dit jaar zal ik de financiën van de vereniging beheren. Het is aan mij de taak om de geldstromen en financiële administratie goed in de gaten te houden. Om de uitgaven zo goed mogelijk te kunnen beheren, wordt er aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar een begroting opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met het gehele bestuur. Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheden die je als penningmeester kent, maak je ook onderdeel uit van de campagnecommissie

Willeke van Leeuwen – Commissaris Intern
Mijn naam is Willeke van Leeuwen. Het afgelopen jaar heb ik mij als fractievoorzitter al ingezet binnen Progressief Rechten voor de rechtenstudent. Komend jaar ga ik nog een jaar mij inzetten, dit keer als commissaris intern binnen het bestuur. Mijn voornaamste taak binnen het bestuur zal het begeleiden van de commissies zijn. In samenwerking met mijn commissies en mijn bestuur ga ik leuke en leerzame evenementen organiseren voor iedere rechtenstudent, te denken aan borrels, filmavonden en een buitenlandse reis.

Stephanie Noguera – Commissaris Extern
Als commissaris extern ben ik verantwoordelijk voor de externe contacten van de vereniging. Ik ben van mening dat Progressief Rechten verder kan groeien door meer te investeren in sponsoring en PR zelf. Daarom zal ik mij aankomend jaar voornamelijk richten op sponsoring, externe communicatie en mogelijke samenwerkingsverbanden. Hoe meer wij als vereniging groeien, hoe meer wij in staat zijn om voor jullie -de rechtenstudenten- belangen op te komen!